My Image

Kernteam


 • Ludwig Cornil

  Open or Close


  Ludwig Cornil

  Ludwig Cornil werd geboren in 1965 en studeerde af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent in 1988. Hij was halftijds werkzaam op de Dienst Psychologische begeleiding van het AZgroeninge in Kortrijk, waar hij 20 jaar lang heeft gewerkt. Sinds 1994 werkt Ludwig in zijn privé-praktijk, aanvankelijk zowel met kinderen en volwassenen, maar de laatste 20 jaar vooral met volwassenen.
  In 1997 komt hij in contact met EMDR en gaat deze toen nog eigenaardige methode aanleren in Boston bij Francine Shapiro, de grondlegster van de methode. Hij komt terug in België en de onverwacht snelle en positieve resultaten van de EMDR therapie zorgen ervoor dat hij zich enthousiast verdiept in deze werkwijze.
  In Hannover volgt hij dan eind jaren 90 een opleiding Psychotraumatologie, die hem ertoe brengt samen met een aantal collega psychologen in 2001 EMDR-België vzw op te richten, waarvan hij een 15 tal jaar lang voorzitter wordt.
  In 2003 wordt Ludwig door EMDR-Europa erkend als EMDR trainer en organiseert hij de EMDR opleidingen zowel voor de nederlands - als de franstalige therapeuten.
  Onder zijn impuls wordt ook de eerste langdurige Psychotraumatologie-opleiding georganiseerd in België en is hij als Belgische vertegenwoordiger mede oprichter van de European Society for Trauma and Dissociation.
  In 2010 richt hij het vormingscentrum Integrativa waarmee hij de cursussen rond trauma organiseert voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.
  In 2016 staat hij mee aan de wieg van de universitaire trauma-opleiding aan de KULeuven.
  In 2017 creëert hij het Traumacentrum Léonce Roels in Zottegem, dat de klinische poot wordt van het vormingscentrum Integrativa.
  In 2020 wordt hij gastdocent aan de ULB voor de interuniversitaire EMDR-opleiding.
  In 2021 ontvangt hij de David Servan-Schreiber award uitgereikt door EMDR Europe o.w.v. buitengewone prestaties op het gebied van EMDR-therapie.

 • Freek Dhooghe

  Open or Close


  Freek Dhooghe

  Freek Dhooghe is klinisch psycholoog, analytisch gevormd, Emdr-therapeut, practictioner en supervisor. Hij was enkele jaren trainer binnen de opleiding ‘Institutionele psychotherapie Brussel’, gaf les in het postgraduaat psychoanalytische psychotherapie in Kortenberg, en is supervisor zowel voor teams als individueel..
  Naast zijn privé-praktijk werkte hij van 1989 tot 2017 in ‘La Traversière’, een therapeutische gemeenschap voor psychotische patiënten in Nijvel. Sinds 2017 werkt hij deeltijds bij VRINT in Leuven: Vroeg-detectie van psychotische stoornissen (UPC Kortenberg).
  Hij was ook gedurende acht jaar voorzitter van EMDR-Belgium, en dus ook actief binnen EMDR Europa.

  Vanuit zijn jarenlange ervaring in La Traversière met psychotische patiënten, als psycholoog en met teambegeleiding als therapeutische coordinator heeft hij een stevige klinische vorming opgebouwd. Ook het individuele therapeutische werk met vaak zwaardere problematieken vanuit een analytische benadering, aangevuld met EMDR, versterkten zijn deskundigheid. Als trainer en supervisor verdiept hij zich in de nieuwe ontdekkingen en groeiende inzichten binnen de neurobiologische wetenschappen daar waar die hand in hand gaan met de therapeutische wereld. Hij focust zich in zijn eigen onderzoek vooral op het belang van stabilisatie bij traumaverwerking, de opbouw van vertrouwen in de therapeutische relatie en het constructief samenwerken met collega's ten voordele van onze cliënten.

 • Gerd Goovaerts

  Open or Close


  Gerd Goovaerts

  Gerd Goovaerts studeerde af als klinisch psychologe (KULeuven) in 1981 en dat met als thesis een onderzoek in de experimentele richting over attributieprocessen in de sociale psychologie. Tijdens haar stage in Kortenberg specialiseerde zij zich ook nog in Autogene Training.
  Ze werkt sinds 1984 als zelfstandig psychologe in Mechelen met een vrij heterogeen publiek en heel diverse problematieken. Ze wou zich indertijd niet laten opslorpen in één therapeutische richting dus volgde ze grote onderdelen bij de belangrijkste therapeutische stromingen. Zo ontwikkelde ze een eigen stijl in de eerder cognitieve richting, vrij directief en confronterend, maar altijd heel dicht bij de cliënt. Vanuit de sociale psychologie bleef er ook altijd een grote interesse voor manipulatie binnen relaties, gezien vanuit de territoriumleer, groepsdynamiek, en assertieve communicatie maar toch altijd gericht op het bewaren van harmonie.
  Een ander breed interessedomein was rouw, en omgaan met traumatische gebeurtenissen. Sinds1999 maakt ze dan ook deel uit van het netwerk van POBOS, een organisatie die trauma-opvang verzorgt in bedrijven en hulp biedt bij psychosociale problemen.
  Twintig jaar geleden, in 2004, kwam ze in de ban van de EMDR-methodologie, waarbij het onderliggend AIP-model voor haar het ontbrekende antwoord gaf op de vragen die ze zich vaak stelde over het waarom van handelen: waarom reageren mensen zo vaak op een onaangepaste manier op mekaar?
  Ze vindt in EMDR ook een belangrijke rol als mogelijkheid om efficiënt en sneller dan de gebruikelijke therapeutische methodes de zware impact van grensoverschrijdende situaties op een individu aan te pakken. Het “je moet er maar mee leren leven” wordt dan “je kan er mee leven, en zelfs nog gelukkig ook”.
  Sinds 2015 is ze EMDR-supervisor en facilitator bij de EMDR-opleiding. Ze was ook 8 jaar secretaris van EMDR-Belgium en is sinds 2023 ondervoorzitter. Daarnaast was ze ook 8 jaar voorzitter van de caritatieve nevenorganisatie Trauma-Aid Belgium en is ze nu nog altijd bestuurslid.

 • Els Goethals

  Open or Close


  Els Goethals

  Els Goethals is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Ze is EMDR-practitioner (voor volwassenen en voor kinderen en jongeren) en is recent ook supervisor. Ze werkte zeven jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie en heeft daar klinische ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met diverse en complexe problematieken. Sinds 2015 werkt zij voltijds als zelfstandig psycholoog in haar privé-praktijk. Ze werkt met zowel kinderen en jongeren als met volwassenen, voornamelijk met complexe PTSS en ontwikkelingsproblematieken (o.a. ASS, mentale en fysiek beperking). Via projecten (o.a. vanuit het CLB, steunpunt adoptie, pleegzorg) werkt ze daarnaast preventief door vormingen en workshops te verzorgen voor scholen, ouders en zorgverleners rond traumasensitief werken, regulatie en stabilisatie. Ze is sinds 2015 actief in het bestuur van TraumaAid Belgium.

 • Katrien Melotte

  Open or Close


  Katrien Melotte

  Katrien Melotte (°1982) is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. In 2016 werd zij gebeten door de EMDR-microbe, waarna ze in sneltempo practitioner werd en recent ook supervisor (in de hoop zoveel mogelijk anderen "aan te steken" en enthousiast te maken voor deze manier van werken en denken). In het verleden was zij daarnaast actief in de bijzondere jeugdzorg, bij slachtofferhulp, als ELP en als coördinator algemeen welzijnswerk. Sedert 2021 werkt zij voltijds als zelfstandige in een privé-praktijk met als doelgroep voornamelijk volwassenen met complexe PTSS en dissociatieve stoornissen.

 • Olivier Van Limbergen

  Open or Close


  Olivier Van Limbergen

  Olivier Van Limbergen is klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR practitioner en docent met een systemische achtergrond. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als systemisch counselor in de bijzondere jeugdzorg in België, maakte Van Limbergen in 2017 de overstap naar het lesgeven aan de hogeschool in Gent. Hij werd ook supervisor in de opleiding Contextuele Counseling. In datzelfde jaar volgde hij een opleiding tot EMDR-practitioner en legde hij zich toe op individuele psychotherapie voor volwassenen met complex jeugdtrauma.
  Van Limbergen richtte zijn eigen praktijk ‘Naar De Maan’ op in Aalst en werd later ook therapeut in het Traumacentrum Leonce Roels in Zottegem, het therapeutisch centrum van Ludwig Cornil. Tijdens zijn werk in dit centrum begonnen Ludwig en Olivier intensiever samen te werken, met name rond de vraag: ‘Hoe kunnen we EMDR inzetten bij complex trauma?’. Na jaren van brainstormen en praktijktoetsing kwamen ze met hun concept ‘Affect focused EMDR for adults with childhood trauma’. Dit klinische model voor trauma en EMDR presenteerden ze in juni tijdens het Europese congres voor EMDR in Bologna en op nationale congressen in andere Europese landen.
  Op basis van dit model werd in België de driedaagse specialisatiecursus gelanceerd, en vanaf het komende academiejaar starten ze met de eerste vierjarige EMDR opleiding in Europa.